เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
account_box สำนักปลัด
นางสาวสุพี แก้วมี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 042-131012 กด 5
(นายไพโรจน์ คำกันหา)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 042-131012 กด 5
(นายบัญญัติ เนียมปัชชา)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 042-131012 กด 5
(น.ส.ประทุมพร จันทา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 042-131012 กด 5
(ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรญา จันทรังษี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 042-131012 กด 5
(นายชัยชุมพล อินทวงษ์)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร : 042-131012 กด 5
(น.ส.สุทารัตน์ ข้อยุ้น)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 042-131012 กด 5
นายวิวิธชัย คำมะนาง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทร : 042-131012 กด 5


× เทศบาลตำบลสร้างก่อ