messager
 
เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
เรียน กำนัน / ผญบ.และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลทุกท่าน ด้วยเทศบาลตำบลสร้างก่อได้จ้างประชาชนรื้อวัชพืช สิ่งปฏิกูล ที่หนองฝายน้อย และหนองฝายน้อยตอนบน เพื่อรองรับน้ำไว้ทำระบบปะปาชุมชนในเขตเทศบาล ดังนั้นจึงขอความร่วมมือ ไม่ให้ประชาชนลงจับสัตว์น้ำ เนื่องจากจะทำให้น้ำขุ่น ยากต่อการปรับปรุงน้ำให้สะอาด จึงขอฝากทุกท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์ ดังกล่าว เพื่อประโยชน์โดยส่วนรวมจึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ผู้โพส : admin

× เทศบาลตำบลสร้างก่อ