ชื่อเรื่อง : ประกาศ กทจ.อุดรธานี หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.

ชื่อไฟล์ : 4Bt4KLuWed14746.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้