ชื่อเรื่อง : ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563

ชื่อไฟล์ : uNNp286Wed15838.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้