ชื่อเรื่อง : ประกาศหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564

ชื่อไฟล์ : 1G8iWBJWed20338.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้