ชื่อเรื่อง : ขยายเวลาประกาศรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565

ชื่อไฟล์ : PVBh1YkTue35444.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้