ชื่อเรื่อง : (ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวั

ชื่อไฟล์ : nO2wtK7Tue91159.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้