ชื่อเรื่อง : (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ

ชื่อไฟล์ : uYDuVFfTue91434.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้