ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนศรีนคร หมู่ที่ 13 (ถนนศรีสุข-ถนนบวรนิเวศน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง