ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำตรายาง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง