ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสุขีพัฒนา หมู่ที่ 9 รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ กช.5/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง