ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง