ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2254 อด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง