ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 9502 อด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง