ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บธ 3039 อด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง