ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายไวนิลสำหรับการประชุมสภาเทศบาล จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง