ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ชื่อตดประตูห้อง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง