ชื่อเรื่อง : จ้างสูบสิ่งปฏิกูลภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง