ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง