ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำวัสดุสำนักงาน (สติ๊กเกอร์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง