ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2254 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง