ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายไวนิลยินดีต้อนรับ ขนาด 1.2 ม.x2.4 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง