ชื่อเรื่อง : จ้างวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง