ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน 82-2254 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง