messager
 
เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ถนนหงษ์ทอง หมู่ที่ 10 เลขที่ กช.07/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ถนนสร้างก่อ-โนนธาตุ หมู่ที่ 9 รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบก่อสร้าง เลขที่ กช.42/2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ถนนสร้างก่อ-โนนธาตุ หมู่ที่ 9 รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบก่อสร้าง เลขที่ กช.42/256 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลสร้างก่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ถนนสร้างก่อ-โนนธาตุ หมู่ 9 ราลละเอียดอื่นๆ ตาม grade
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ถนนสร้างก่อ-โนนธาตุ หมู่ 9 เลขที่ กช.42/2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
find_in_page รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประเภทรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview71
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม


× เทศบาลตำบลสร้างก่อ