messager
 
เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
account_box ฝ่ายบริหาร
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายสมาน ศรีพลลา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 2
(นายปฏิพัทธ์ พรมไตรย์
รองนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 3
(นายวิชิต พิมมะโส)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายจำเริญ ศรีบุดดา)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1

× เทศบาลตำบลสร้างก่อ