เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอินิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต สายสร้างก่อ-ผักกาดย่า หมู่ที่ 13
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี pavement ln-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.39-001 สายสร้างก่อ-ผ
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครางการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี P
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.39-
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ถนนศรีสุข หมู่ที่ 13 ความยาวไม่น้อยกว่า 160.00 เมตร รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบก่อ
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูดสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า แบบมีหลังคาคลุม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ถนนรักไมตรี หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ถนนสุขสำราญ หมู่ที่ 9 (ช่วงระหว่างถนนสร้างก่อ-ผัง 4 ถึงถนนประชาภิบาล) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล.ถนนสุขาภิบาล หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ รายละเลียดตามแบบก่อสร้างองเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ กช.37/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสร้างก่อ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ (e-bidding) การซึ้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file (ร่าง) ประกาศเทศบาลตำบลสร้างก่อ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ (e-bidding) การซึ้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนรอบหนองฝายน้อย หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนรักไมตรี หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
1 - 20 (ทั้งหมด 132 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7