messager
 
เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.ถนนสร้างก่อ- โนนธาตุ หมู่ 9 เลขที่ กช.42/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ถนนหงษ์ทอง หมู่ที่ 10 เลขที่ กช.07/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ถนนสร้างก่อ-โนนธาตุ หมู่ที่ 9 รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบก่อสร้าง เลขที่ กช.42/256 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ถนนสร้างก่อ-โนนธาตุ หมู่ที่ 9 รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบก่อสร้าง เลขที่ กช.42/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ถนนสร้างก่อ-โนนธาตุ หมู่ 9 เลขที่ กช.42/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลสร้างก่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ถนนสร้างก่อ-โนนธาตุ หมู่ 9 ราลละเอียดอื่นๆ ตาม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์- พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ถนนประชาภิบาล หมู่ที่ 9 รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตำบลสร้างก่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถ.บูรพา ซอย 2 หมู่ที่ 13 ตามแบบก่อสร้างเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ กช.43/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถ.สร้างก่อ-ผักกาดย่า ซอย 1 หมู่ที่ 13 รายละเอียดตามแบบ เลขที่ กช.35/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถ.สร้างก่อน้อย ซอย 2 หมู่ที่ 1 รายละเอียดตามแบบ เลขที่ กช.36/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถ.สร้างก่อน้อย ซอย 1 หมู่ที่ 1 รายละเอียดตามแบบ เลขที่ กช.34/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงขยายทางเดินเท้า ค.ส.ล.บริเวณหน้าโรงเรียนบ้ารสร้างก่อ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
คำสั่งเทศบาลตำบลสร้างก่อ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล.ถนนวาสบำรุง หมู่ที่ 1 ตามแบ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล.ถนนวาสบำรุง หมู่ที่ 1 รายละเอียดตามแบบ กช.41/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงกการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรวมใจ หมู่ที่ 10 รายละเอียดตามแบบ เลขที่ กช.3/2566 โดยวิธีเฉพาะเจา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน - เดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ถนนมะลิวรรณ หมู่ 10 รายละเอียดตามแบบก่อสร้าง ของเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ กช.40/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
1 - 20 (ทั้งหมด 177 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

× เทศบาลตำบลสร้างก่อ