info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ 259 หมู่ 9 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร 042-131012


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 116
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าติดตั้งเช่าบริการโทรคมนาคมอินเตอร์เน็ต CCTV โดยวิธีเฉาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสร้างก่อ-โคกสว่าง หมู่ที่ 13 ตำบลสร้างก่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งประตู บานเลื่อนกระจกโครงอะลูมิเนียม รายละเอียดตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ กช.29/2564 โดยวิธีเฉพา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมระบบผลิตน้ำดื่มเทศบาลตำบลสร้างก่อ รายละเอียดตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ กช.40/2564 โดยวิธีเฉพ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง บ้านบ่อเงิน หมู่ที่ 9 รายละเอียดตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ กช.39/2564 โดยวิธีเฉพา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าและลานคอนกรีตเสริมเหล็กรายละเอียดตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ กช.36/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนชายหาดรายละเอียดตามแบบของเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ กช.37/2564 โดยวิธีเฉพาะเจ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสร้างก่อ รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ กช.40/2564 โดย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสร้างก่อ เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนรักไมตรี หมู่ที่ 10 (ถนนสร้างก่อ-โนนธาตู ถึงถนนประชาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place-Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น อ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ 39-009 สายสร้างก่อ-นิคมฯ บ้านบ่อเง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนบูรพา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนรักไมตรี หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสุขีพัฒนา หมู่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
1 - 20 (ทั้งหมด 99 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
พยากรณ์อากาศ