เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองการศึกษา
นางศรัณยา นะราช
ผอ.กองการศึกษา
โทร : 042-131012 กด 6
ว่าง
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา
โทร : 042-131012 กด 6
(ว่าง)
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 042131012
(นางพรทิพย์ พรรณา)
ครู คศ.2
โทร : 042-131012 กด 6
นางสาวพิชชากร ลือคำหาร
ครู คศ.2
โทร : 042-131012 กด 6
(นางสาวเพ็ญภักดิ์ ภูวงษา)
ครู คศ.2
โทร : 042-131012 กด 6
(นางนิศานาถ สนุเสริม)
ครู คศ.1
โทร : 042-131012 กด 6


× เทศบาลตำบลสร้างก่อ