เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
account_box ฝ่ายสภา
(นายประยูร สนุเสริม)
ประธานสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5
(นายสุทิน นาอุดม)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5
(นายสวรรค์ คำม่วง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5
(นายวิรัตน์ พรรณา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5
(นายสุดตา สีจันทร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5
(นายปรีชา น้อยน้ำคำ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5
(นายสมพงษ์ สมสกีสิทธิ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5
(นายสมศักดิ์ คำมี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5
(นายทศพร ขุนชาญ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5
นายสมาน ดวงสาพล
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 042-131012 ต่อ 5
(นายอนันต์ เนียมปัชชา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5
(นางพัชรีย์ พลชา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 5


× เทศบาลตำบลสร้างก่อ