messager
 
เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
play_arrow งานกิจการสภา
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ สมัยสามัญ สมัยที่ี 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ สมัยสามัญ สมัยที่ี 4 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252 |
รายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243 |
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239 |
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของประชาชนที่เข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261 |
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ สมัยสามัญ สมัยที่ี 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257 |
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283 |
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281 |
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ สมัยสามัย สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 383 |
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249 |
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264 |
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลสร้างก่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253 |
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 411 |
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 403 |
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 381 |
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 395 |
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 391 |
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 406 |
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 388 |
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2

× เทศบาลตำบลสร้างก่อ