เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
folder ระเบียบสภาท้องถิ่น
insert_drive_file ระเบียบสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ตัวอย่างคำร้องขอให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file แนวปฏิบัติ พระราชบัญญัติเการข้าชื่อเสนอบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าขื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file หลักเกณ์และระเบียบปฏิบัติของประชาชนที่เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำสร้างก่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลสร้างก่อ