info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ 259 หมู่ 9 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร 042-131012


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 121
play_arrow งานการเจ้าหน้าที่2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
23 มิถุนายน 2564
insert_drive_file คำสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสร้างก่อ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 34
23 มิถุนายน 2564
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องการให้รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 30
23 มิถุนายน 2564
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสร้งก่อ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 31
23 มิถุนายน 2564
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสร้างก่อ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 29
23 มิถุนายน 2564
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องข้าราชการให้รักษาราชการแทนภายในกองการศึกษา poll โดย : admin เปิดอ่าน : 31
23 มิถุนายน 2564
insert_drive_file คำสั่ง เรื่องการให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 28
23 มิถุนายน 2564
insert_drive_file ประกาศ เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 26
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
(นายประพิศ พิมมะโส)
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ
โทร : 042-131012 ต่อ 1
พยากรณ์อากาศ