เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนรักไมตรี หมู่ที่ 10 (ถนนสร้างก่อ-โนนธาตู ถึงถนนประชาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 367
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ 39-009 สายสร้างก่อ-นิคมฯ บ้านบ่อเง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place-Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น อ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนบูรพา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนรักไมตรี หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสุขีพัฒนา หมู่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E2/2564 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รห poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 777
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ 39-002 สายสร้า poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหาเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ไตรมาส 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E1/2564 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รห poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน อด.ถ39-009 สายสร้างก่อ -นิคมฯ บ้านบ่อเงิน หมู่ที่ 9 ต.สร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
insert_drive_file ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ39-009 สายสร้างก่อ-นิคมฯ บ้านบ่อเงิน หมู่ที่ 9 ต.สร้างก่อ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
insert_drive_file เอกสารประกาดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 562
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสร้างก่อ-ผักกาดย่า (ช่วงระหว่าง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+458) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
insert_drive_file ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารถนนสร้างก่อ-ผักกาดย่า (ช่วงระหว่าง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+458) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
41 - 60 (ทั้งหมด 126 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7