เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายสร้างก่อ - โคกสว่าง (ช่วง กม.ที่ ๕+๘๔๐ ถึง กม.ที่ ๖+๔๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายสร้างก่อ-โนนธาตุ (ช่วง กม.ที่ 0+630 ถึง กม.ที่ 1+180) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
insert_drive_file ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลสร้างก่อ เรื่อง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสร้างก่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file ประกาศริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file ประกาศประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนประชารักษา (ถนนเฉลิมพระเกียรติ-ถนนรักไมตรี) หมุ่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนประชารักษา (ถนนเฉลิมพระเกียรติ-ถนนรักไมตรี) หมุ่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file ร่างประกาศประกาดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายสร้างก่อ-โคกสว่าง (ช่วง กม.ที่ 5+840 ถึง กม. ที่ 6+440) ด้วยวิธีประกวดรา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายสร้างก่อ-โนนธาตุ (ช่วง กม.ที่ 0+630 ถึงกม.ที่ 1+080) ด้วยวิธีประกวดราคาอิ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
insert_drive_file ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายสร้างก่อ-โคกสว่าง (ช่วง กม.ที่ 5+840 ถึง กม.ที่ 6+440) ด้วยวิธีประกวด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file ประกาศขอคืนหลักประกันสัญญา (กรณีไม่สามารถติดต่อได้) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
insert_drive_file ประกาศราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเพลินจิตร (ช่วงระหว่างถนนประชารักษา - ถนนผดุงพาณิช์) หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
insert_drive_file ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถ.ผดุงพาณิชย์-ถ.สุขาภิบาล) หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนศรีนคร (ช่วงระหว่างถนนรุ่งเรือง-ถนนศรีสุข) หมู่ที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file ประกาศราคากลางก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนหงษ์ทอง (ช่วงระหว่าง ถ.มาลัยทอง - ถ.ทรายทอง ซอย 1) หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสร้างก่อ เรื่อง การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) เพื่อใช้ประกอบการประเมินค่ารายปี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
101 - 120 (ทั้งหมด 126 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7