เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.ถนนสร้างก่อ-โนนธาตุ หมู่ที่ 9 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด และขยายผิวจราจร ถนนรอบนคร หมู่ที่ ๑ (ช่วงระหว่างถนนบวรนิเวศน์-ถนนเฉลิมพระเกียรติ) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน คสล.และท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสร้างก่อ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ถนนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสร้างก่อ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.39-001 สายสร้างก่อ-ผักกาดย่า หมู่ที่ 13 บ้านบ่อคำ ตำบลสร้างก่อ กว้าง 8 เมตร ยาว 1,480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,840 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed โครงการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 139
rss_feed โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อด.ถ.39-002 บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 10 ตำบลสร้างก่อ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 159
rss_feed โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อด.ถ.39-004 สายสร้างก่อ-โคกสว่าง หมู่ที่ 13 ตำบลสร้างก่อ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 157
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ39-009 สายสร้างก่อ-นิคมฯ บ้านบ่อเงิน หมู่ที่ 9 ตำบลสร้างก่อ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 242
rss_feed โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำเหลื่อม คสล.ถนนสร้างก่อ-โนนธาตุ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 213
rss_feed ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 200
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 224
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเดิม เส้นทางสายข้างสนามกีฬา บ้านบ่อคำ หมู่ที่ 13 ตำบลสร้างก่อ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 210
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลสร้างก่อ