เทศบาลตำบลสร้างก่อ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สร้างก่อ
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file จดหมายข่าว เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนาและกีฬา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 362
photo ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 403
insert_drive_file ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 362
photo ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 358
insert_drive_file ประกาศกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 60 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 435
insert_drive_file ประกาศกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 60 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
insert_drive_file มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
insert_drive_file ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสร้างก่อ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงสุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 324
insert_drive_file แจ้งให้มารับเงินหลักประกันสัญญาคืน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างก่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
insert_drive_file กำหนดให้บริการประชาชนใวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file จดหมายข่าว ประจำเดือนตุลาคม 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
41 - 60 (ทั้งหมด 63 รายการ) 1 2 3 4